Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 080s5c
(Skriv inn koden over.)

 

Utelivets vertskap.

En studie av bartenderes arbeidssituasjon, observasjoner av illegal rusbruk og seksuell trakassering på utesteder i Oslo sentrum.

KoRus-Oslo har gjort en studie av bartenderes arbeidssituasjon. I oppdragsbrevet fra Helsedirektoratet er KoRus bedt om å utvikle  kunnskap om uteliv og illegal rus, og de jobber tett med kommunale aktører, politiet og bransjen. I forlengelse av dette ønsket Korus-Oslo å gjennomføre en undersøkelse om illegal rus og arbeidsforholdene blant bartendere i Oslo. Da seksuell trakassering også er et tema som har fått stor oppmerksomhet de siste årene, valgte de å inkludere dette i undersøkelsen. Undersøkelsen er kun ett bidrag til kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.

I februar og mars besvarte 302 deltagere på Oslo kommunes SALUTT-kurs spørreundersøkelsen. At de rekrutterte blant bartendere som jobber med alkoholservering på utesteder som er åpent etter klokken 01.00 gav et unikt innblikk i arbeidsforholdene til byens bartendere.

Studien viser at bartendere i stor grad utsettes for både fysisk og verbal seksuell trakassering av gjestene. 19 prosent svarte at seksuell trakassering i svært stor grad, eller i stor grad var et tema på arbeidsplassen, svarte 46 prosent at de i liten eller svært liten grad var et samtaletema. 40 prosent svarte at utestedet hadde rutiner for håndtering av trakassering blant gjestene, mens 60 prosent enten av usikker eller ikke hadde slike rutiner. Byråd Scharning Lund har nå bevilget 300.000 kroner til arbeidet med «Trygt Sted», et initiativ fra deler av bransjen for å bedre arbeidsforholdene for ansatte og  opplevelsen for gjestene.

71 prosent så månedlig eller oftere gjester som var påvirket av narkotika. Samtidig var det bare 43 prosent som svarte at utestedet hadde rutiner for å håndtere narkotikabruk.

Bartendere jobber på frontlinjen i å håndheve alkoholloven. Utelivet er også en arena hvor det brukes mye illegale rusmidler. Kunnskap om bartenderes arbeidsforhold og utfordringer vil gjøre Korus-Oslo og Oslo kommune i bedre stand til å bidra med å implementere kunnskapsbaserte tiltak i utelivet, og ikke minst understreker det behovet for å inkludere bartendere i dette arbeidet.

Les rapporten her: KoRus-Oslo

År: 2019 Utgiver: KoRus-Oslo Av: Skule Wigenstad

Tilrettelagt av redaksjonen

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)