Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 266ipg
(Skriv inn koden over.)

 

Offentlig informasjon og dokumentasjon

Spørsmål og problemstillinger i tilknytning til forebygging er belyst i ulike offenlige publikasjoner.

Informasjonsmateriell fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet:
  
Her finner du fagrelevante offentlige publikasjoner og utredninger;
Handlingsplaner, rapporter o.l
NOU - Norges offentlige utredninger
Stortingsmeldinger og Stortingsproposisjoner
Odelstingsproposisjoner
Veiledere og rundskriv
Lover

Oversikt over flere offentlige dokumenter kan du finne på disse nettstedene;
Regjeringen.no
Helsedirektoratet
Utdanningsdirektoratet
  Politidirektoratet
  Barne-,ungdoms-og familiedirektoratet

Fakta om om rusmidler

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)