Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 587v0n
(Skriv inn koden over.)

 

Om forebygging.no

Forebygging.no er en nasjonal kunnskapsbase og publiseringskanal for folkehelse- og rusforebyggende arbeid, inkludert tidlig innsats. Tjenesten ble åpnet i 2000 etter initiativ fra Norsk Forebyggingsforum, et regjeringsoppnevnt utvalg. Tanken var å etablere en type forebyggingshåndbok. Etter råd fra et bredt sammensatt nasjonalt fagnettverk, og i dialog med oppdragsgiver, ble det besluttet å etablere en nettbasert tjeneste, www.forebygging.no. Fra starten og frem til og med 2009 var Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) oppdragsgiver. Fra 2010 overtok Helsedirektoratet oppdragsgiveransvaret. Kompetansesenter Rus Nord-Norge (KoRus-Nord) hadde utviklingsansvaret for tjenesten og har drifts- og redaksjonsansvaret.

Forebygging.no publiserer fagartikler, kronikker, bokomtaler, praksiserfaringer og film fra konferanser. I tillegg finner brukerne relevante kunnskapsoppsummeringer, rapporter/undersøkelser, en ordbok, informasjon om statlige føringer, oversikt over relevante kurs/konferanser/litteratur, nyheter fra feltet og annen relevant informasjon. Brukerne av forebygging.no vil også finne egne tilrettelagte områder for tidlig innsats, skole og handling

Formål og målgruppe
De overordnede målsettingene for forebygging.no er å:

  • Være en oppdatert nasjonal kunnskapsbase og publiseringskanal for folkehelse-og rusforebyggende arbeid, inkludert tidlig innsats
  • Formidle erfarings- og forskningsbasert kunnskap og anerkjente strategier til praktikere og andre brukere av nettstedet
  • Være en arena for aktuelle debatter innen fagfeltet
  • Formidle nyheter, aktuelle debatter, presentere eksisterende tiltak og synliggjøre virksomme strategier innen fagfeltet
  • Være inngangsport for oppdatert oversikt over rapporter, offentlige dokumenter, kurs og konferanser knyttet til fagfeltet

Forebygging.no er særlig rettet mot følgende målgrupper:

  • Fagfolk som skal iverksette rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid, inkludert tidlig innsats (for eksempel lærere, helse- og sosialarbeidere, frivillige organisasjoner, kultur- og fritidsansatte)
  • Forskere og studenter innenfor relevante fag
  • Beslutningstakere innen politikk og forvaltning med ansvar for rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid

 Forebygging.no kan følges på Facebook, og gjennom å abonnere på nyhetsbrev.

Redaksjonen:  

Marit Andreassenansv. redaktør
Beate Steinkjer, redaktør
Øystein Henriksen, medredaktør
Rune Horrigmoe, webansvarlig
Øystein Gravrok
Rolf A. Markussen
Bente Evensen
Vegard A. Schancke
Linda Johnsen
Carina Kaljord

Redaksjonen har et overordnet ansvar for alle tekster på www.forebygging.no. Forfatterne står imidlertid ansvarlig for egne bidrag. 

Redaksjonelle retningslinjer  
Forebygging.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presse¬skikk og Redaktørplakaten. Innenfor rammene av de overordnede målsetningene, Redaktør¬plakaten og pressens Vær Varsom-plakat skal Forebygging.no utøve saklig, uavhengig og kritisk fagformidling. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Brudd på pressens etiske retningslinjer, ifølge Vær Varsom-plakaten, kan klages inn for Pressens Faglige Utvalg. 

Tilbakemelding og innspill vedrørende forebygging.no kan sendes til post@forebygging.no

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)