Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: u1i276
(Skriv inn koden over.)

 

Invitasjon til å skrive praksiserfaring

www.forebygging.no er en nasjonal kunnskapsbase og publiseringskanal for rusmiddelforebyggende arbeid/ helsefremmende arbeid /folkehelsearbeid. Rusmiddelforebyggende arbeid er et sentralt fokusområde, men temaområder som psykisk helse, mobbing, vold, trygge lokalmiljø, kriminalitet, marginalisering og problematferd er alle aktuelle og relevante temaområder for tekster.

Helsedirektoratet er oppdragsgiver for tjenesten, mens KoRus-Nord har drifts- og redaksjonsansvaret. Målgruppen for forebygging.no er helse- og sosialarbeidere, lærere, kommunalt ansatte, spesialisthelsetjeneste og frivillige aktører. Foreldre, og i noen grad ungdom, er også brukere av tjenesten. 

Høsten 2016 lanserte redaksjonen nettressursen www.forebygging.no/handling. Forebygging.no/handling er innrettet som en ressurs for forebyggende og helsefremmende praksis. Det er altså erfaringskunnskap som står i sentrum her.

I tillegg til handlingsrettet fagstoff i form av artikler, kronikker og veiledningsmateriell, ønsker vi å publisere gode praksiserfaringer under dette området.

En praksiserfaring er en beskrivelse av et forebyggende arbeid /helsefremmende arbeid /folkehelsearbeid. Det skal være en konkret beskrivelse av hvordan arbeidet gjennomføres og kan gjerne inneholde noen refleksjoner, noen dilemmaer og noen valgte løsninger. Deler av beskrivelsen kan også være åpen, slik at den utfordrer leserens egne refleksjoner og valg. Praksiseksemplet skal skrives i en fortellende stil, gjerne personlig gjennom bruk av ”jeg-form” eller gjennom en tydelig  tilstedeværende fortellerstemme. Teksten bør ikke være lenger enn 3 A4-sider, skrives i Times New Roman, 12 pkt, linjeavstand 1 ½ .

Vi oppfatter dette som en ideskapende, spennende og nyttig form for formidling av kunnskaper og erfaringer om praktisk forebyggende og helsefremmende arbeid. Tanken er at leserne skal bli inspirert, se muligheter og få konkrete råd til aktiviteter de selv kan igangsette. Vi ønsker erfaringer fra hele livsløpet, fra gravide til eldre, og fra ulike arena som eksempelvis barnehage, skole, arbeidsliv, uteliv og lokalmiljø. Tiltakene kan være forankret i alle relevante tjenester.  

Vi håper at du kan tenke deg å bidra med din erfaring. Her er lenke til praksiserfaringer som allerede er publisert http://handling.forebygging.no/Praksiserfaringer/

Ta gjerne kontakt med oss på post@forebygging.no.

 

Med vennlig hilsen

Redaksjonen i forebygging.no

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)