Hvor lang tid er/holdes amfetamin og hasj i kroppen? Finnes det "motvirkning" mot disse rusmidlene? Behandling?

Vi må skille mellom hvor lenge det aktive stoffet er i blodet og derfor påvirker hjernen og hvor lenge rusmidlene og deres nedbrytingsstoffer kan påvises i urin.  I tillegg er det slik at dette vil variere etter om man har tatt stoffene noen få ganger eller mange ganger og kanskje i store mengder.

Når det gjelder amfetamin, vil stoffet være i blodet og påvirke hjernen omtrent en halv dag dersom det ikke tas i spesielle former som kan gjøre at det frigjøres til blod langsomt.  Amfetaminbruk påvises vanligvis i urin 2-3 dager, men det kan både være kortere og lengre fordi urinens surhetsgrad har stor betydning for utskillelsen.

Når det gjelder cannabis, er det også slik at det aktive stoffet, THC, vanligvis bare kan påvises i blodet noen timer.  THC brytes imidlertid ned til mange andre stoffer og noen av disse har en viss aktiv virkning.  Disse lagres i kroppens fettvev og i hjernen.  Dette gjør at det kan ta ganske lang tid før all påvirkning er borte.  Bruken kan påvises i urinprøver i ganske lang tid, selv ved få gangs bruk - dersom metodene er nøyaktige nok.  Påvisning opp til 3 – 4 uker er ikke uvanlig.

Det eneste man i og for seg kan gjøre for å motvirke stoffene er å ikke ta dem.  Siden bruken nesten alltid er en del av samvær med andre og noe som dukker opp eller er til stede i omgangskretsen, er det desto viktigere at det er mange som sier nei og står for at man ikke liker/ ikke ønsker bruk av stoffene.

Det er lite som kan gjøres for å motvirke virkningen av stoffene straks de er tatt inn - annet enn å vente til det går over – og ikke ta mer.

Behandling er et omfattende spørsmål.  Det beste her er å begynne med å drøfte med fastlegen, sosiallæreren eller rusmiddelkonsulenten ved sosial-kontoret/senteret.  Mange steder kan en også ta kontakt med polikliniske rådgivnings- og behandlingsteam. Behandlingen bør vanligvis ta utgangspunkt i hvordan brukeren har det og hvilke vanskeligheter vedkommende står oppe i og søke å mobilisere personen til å kjempe for et liv uten bruk og avhengighet av rusmidler.

Helge Waal

2014@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer