Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 34a38m
(Skriv inn koden over.)

 

Rusfag nr 1 - 2012

Rusfag nr. 1 -2012 er en artikkelsamling fra de regionale kompetansesentrene - rus.

Innhold:

Rus og voksenbefolkningen

Erfaringer fra Cannabisprosjekt

MI, idrett og rusbehandling

Miljøterapeutisk arbeid mot frafall i videregående skole

Skolen som ressurs i det lokale folkehelsearbeidet

Skoleomfattende program for bedre læring

HKH-kartlegging på samfunnsnivå

Eldre, alkohol og legemiddelbruk

Fadderuke og alkoholens betydning

EU Prosjektet Correlation

Alkohol og alkoholpolitikk i EU

Kodeknekkeren

Risikofylt rusmiddelbruk blant unge og sammenheng med foreldres rusvaner

Fødselsvekt hos tvangsinnlagte gravide

Barn og pårørendekontakt

Det redaksjonelle ansvaret har Kompetansesenter rus- region sør ved Borgestadklinikken (KoRus-Sør)

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)