Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 862auq
(Skriv inn koden over.)

 

Planstrategi

Kommunal planstrategi er en drøftingsarena for utfordringsbilde og utviklingstrekk i kommunen. Diskusjonene og analysene fra dette arbeidet skal danne grunnlag for videre  vurderinger av planbehovet i kommunestyreperioden (fire år).

Kommunene skal etter plan- og bygningslovens § 10-1 legge opp til en kommunal planstrategi.  Aktuelle drøftingsområder er demografisk utvikling, næringsutvikling, miljøutfordringer, oppvekstmiljø, eldreomsorg, folkehelse med mer.  Dette skal hjelpe kommunen i å avveie hvilke planer de har behov for. Planstrategien følger valgperioden.

Kommunal planstrategi skal utarbeides og vedtas av kommunestyret senest ett år etter at de er konstituert.

Kommunal planstrategi handler med andre ord om drøfting av ønsket samfunnsutvikling i kommunen og avklaring av planbehovene. Arbeidet med kommunal planstrategi handler derfor ikke om å vedta mål og strategier, men gir et grunnlag for dette.

Se også kommuneplan og planprogram.

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)