Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 2cq7g2
(Skriv inn koden over.)

Filtrere treff på tidsrom
PALS-KONFERANSEN 2019Konferanser
03.04.2019 ... PALS-KONFERANSEN 2019 Nasjonalt Utvilingssenter for Barn og Unge Oslo Kongressenter https://www.palskonferansen.no/tidsplan
Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og ungeArtikler & Kronikker
30.08.2018 ... konsultasjon i klasserommet. «Stop now and plan» - SNAP grupper I den skoleomfattende tiltaksmodellene PALS (Arnesen, Ogden & Sørlie, 2006) og forebyggings-programmet TIBIR (Tidlig Innsats for Barn i Risiko
Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og ungeArtikler & Kronikker
30.08.2018 ... konsultasjon i klasserommet. «Stop now and plan» - SNAP grupper I den skoleomfattende tiltaksmodellene PALS (Arnesen, Ogden & Sørlie, 2006) og forebyggings-programmet TIBIR (Tidlig Innsats for Barn i Risiko
Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og ungeArtikler
30.08.2018 ... konsultasjon i klasserommet. «Stop now and plan» - SNAP grupper I den skoleomfattende tiltaksmodellene PALS (Arnesen, Ogden & Sørlie, 2006) og forebyggings-programmet TIBIR (Tidlig Innsats for Barn i Risiko
Vi har lært mye om hva som virker. Hva gjør vi nå?Artikler & Kronikker
12.03.2018 ... til behandling i BUP, har kognitiv-atferds terapeutiske (KAT-) metoder vist seg å være hjelpsomt. PALS (positiv atferd og læringsstøtte i skolen) og Olweus-programmet er to velkjente programmer som har
Vi har lært mye om hva som virker. Hva gjør vi nå?Artikler & Kronikker
12.03.2018 ... til behandling i BUP, har kognitiv-atferds terapeutiske (KAT-) metoder vist seg å være hjelpsomt. PALS (positiv atferd og læringsstøtte i skolen) og Olweus-programmet er to velkjente programmer som har
Vi har lært mye om hva som virker. Hva gjør vi nå?Artikler
12.03.2018 ... til behandling i BUP, har kognitiv-atferds terapeutiske (KAT-) metoder vist seg å være hjelpsomt. PALS (positiv atferd og læringsstøtte i skolen) og Olweus-programmet er to velkjente programmer som har
Inkludering og utvikling – førebyggande intervensjonar i barnehage og skuleLitteratur
30.05.2017 ... styrke læringsmiljøet og bygge endringskraft i barnehager og skoler. Tiltakene som løftes fram er: PALS – en innsatsmodell for et inkluderende, problemforebyggende og positivt læringsmiljø i skolen; Olweus-programmet
Barnehage og atferdsvansker: myter om risiko og muligheter for forebyggingArtikler
10.02.2016 ... «Du og Jeg og Vi To!» (Lamer, 2013; Lamer & Hauge, 2006), og en tilpasning til barnehagen av «PALS- Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling», som har blitt prøvd ut i regi av Atferdssenteret
Barnehage og atferdsvansker: myter om risiko og muligheter for forebyggingArtikler & Kronikker
10.02.2016 ... «Du og Jeg og Vi To!» (Lamer, 2013; Lamer & Hauge, 2006), og en tilpasning til barnehagen av «PALS- Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling», som har blitt prøvd ut i regi av Atferdssenteret
Side 1 av 5
2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)