Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: j72373
(Skriv inn koden over.)

Konferanser

Region Nord Region Midt Region Vest Region Sør-øst [Vis alle]

januar 2021

ti
12
jan

Opptrappingsplanen på rusfeltet

Fagrådet rusfeltets fagorganisasjon

Opptrappingsplanen på rusfeltet - hvordan står det til i kommunene, egentlig?

Webinar

on
13
jan

Læringsnettverk pårørendeinvolvering

Bergen

Region Vestland sør

Bergen

on
20
jan
 
 
ma
18
jan

Psykisk helse 2021

Faglig Forum

Hvordan sikre god psykisk helse i et samfunn?

Trondheim

on
20
jan

Mot til å se- evne til å handle

Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus)/ Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for konferansen.

Barn i familier der foreldre har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom

Digital konferanse

on
20
jan

Læringsnettverk pårørendeinvolvering

KoRus-Vest Bergen

Nettverkene arrangeres med 7-8 samlinger fordelt på to år

Skei

to
21
jan

Ungdata oppstartsseminar Buskerud

KoRus sør

Arbeidsgruppa for kommunene i gamle Buskerud inviterer til digitalt oppstartsseminar for gjennomføri

Buskerud

fr
22
jan

Fagseminar migrasjonshelse: Sårbare pasienter under Covid-19 pandemien 2020

Enhet for migrasjonshelse i Folkehelseinstituttet (FHI)

Under webinaret presenteres en ny rapport fra samtaler med helsepersonell om særlig sårbare pasienter under Covid-19 pandemien 2020.

Webinar

ti
26
jan
 
 
ma
25
jan

Sykefraværskonferansen 2021

Fagfokus

Hvordan forebygge sykefravær blant våre ansatte? En konferanse om veiledning, kompetanse og arbeidsm

Gardermoen

ti
26
jan
 
 
ma
25
jan

Barn som pårørende

Fagfokus

En konferanse for alle som er opptatt av barn og pårørendesamarbeid. Hjelpeapparatet har plikt til å

Gardermoen

on
27
jan

Pakkeforløp psykisk helse og rus - kommunens rolle

KoRus-Nord

Dette webinaret er et tilbud til kommuner i Helgelandssykehusets opptaksområde, som en forberedelse til seminaret "Bedre i lag".

Webinar

to
28
jan

RVTS Nord: Januarkonferansen 2021

Nettverket for instanser i Tromsø som arbeider med vold og seksuelle overgrep

Tema: vold og seksuelle overgrep

Digital konferanse

februar 2021

ti
16
feb
 
 
ma
15
feb

Helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre

Fagfokus

En møteplass for alle som arbeider med eldre. Hvordan skal vi arbeide med eldre for å vekke gnisten,

Gardermoen

on
17
feb

Webrop 2021

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

Temaet er Psykisk lidelse, rus og vold - Hvordan møte vold og aggresjon i ambulant arbeid/oppsøkende virksomhet.

Webinar

on
24
feb
 
 
ti
23
feb

Bedre i lag - Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Fylkesmannen i Nordland, Helgelandssykehuset, KoRus Nord, RKBU Nord, RIO, RVTS Nord, Napha. Vefsn kommune, Hemnes kommune, Helse Nord

Pakkeforløp - din arbeidshverdag og brukerens liv! Helgelandssykehuset og tilhørende kommuner.

Digitalt

mars 2021

to
18
mar
 
 
to
04
mar

Workshop bruk av sirkelveiledning for selvivaretakelse

Et samarbeidsprosjekt mellom RVTS nord og PhD stipendiat Marlene Bruun Lauridsen (UIT)

Kurset vil ha omfang av 3 enkeltstående heldagssamlinger våren 2021

Tromsø

to
11
mar

alor nettverkssamling

KoRus-Vest Bergen

Tema for samlingen: Kultur og forebygging.

Bergen

on
17
mar

«Det er ingen som sier noe til meg»

Trondheim kommune, Kriminalomsorgen og For Fangers Pårørende (FFP)

Hvilke konsekvenser har fengsling og straffegjennomføring for barn? Hvordan kan vi støtte barna?

Trondheim+webinar

on
17
mar

Barn i sorg og krise

Fagfokus

Et praktisk webinar for alle som arbeider med barn. Målgruppen er alle som arbeider innen oppvekstse

Webinar

fr
19
mar
 
 
to
18
mar

Når krisen rammer

Fagfokus i samarbeid med Klinikk for krisepsykologi

En konferanse for alle som håndterer kriser og beredskap i offentlige og private virksomheter. Klini

Bergen +webinar

april 2021

on
07
apr

TryggEst-konferansen 2021

Bufdir

Oslo

juni 2021

ti
15
jun

Forståelse og mestring av egne og andres følelser, ønsker og behov i psykisk helse og rusarbeid

KoRus Sør

Målgruppe:Fagfolk i rus og psykisk helsetjenester i kommuner og spesialisthelsetjenester. Kurset er

august 2021

05
sep
 
 
29
aug

Fremtidens psykiske helsetjenester

NAPHA

Et fordypningsseminar

Hellas

september 2021

fr
10
sep
 
 
to
09
sep

Septemberkonferansen: Traumer og rus. Veien inn, veien ut.

RVTS Vest

Søkelys på traumer og rus

Bergen

on
15
sep
 
 
12
sep

European conferance on FASD 2021

Regional kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader

Arendal

oktober 2021

fr
29
okt
 
 
to
28
okt

Folkehelsekonferansen 2021

Folkehelseforeningen

Årets tema er klima og bærekraftig folkehelsearbeid

Trondheim

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)