Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 063k2p
(Skriv inn koden over.)

 

Tidlig intervensjon

Tidlig intervensjon betyr å gripe inn så tidlig som mulig når en blir bekymret for et annet menneske. Det handler altså om å identifisere og starte håndtering av et (helse)problem på et tidligst mulig tidspunkt.

Tidlig intervensjon defineres gjerne som inngripen i en tenkt problemutviklingsprosess – mellom universell forebygging på den ene siden og behandling på den andre siden.

Hovedideen bak tidlig intervensjon er å identifisere og starte håndteringen av et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet reduseres eller forsvinner. Tiltakene kan være sosiale, psykologiske, psyko-sosiale, legale, materielle og/eller medikamentelle. Tiltakene kan rettes mot enkeltindivider, risikogrupper eller hele befolkningen.

Tidlig intervensjonsarbeid på rusområdet vil ha fellestrekk med og til dels overlappe tidlig intervensjonsarbeid for å forhindre utvikling av for eksempel psykiske lidelser, atferdsvansker eller kriminalitet.

I arbeidet med tidlig intervensjon, rettes gjerne fokus mot risikofaktorer og beskyttende faktorer på en slik måte at risikofaktorer reduseres og beskyttende faktorer styrkes.  

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)